Thursday, August 4, 2016

تعرفه و نحوه محاسبه قیمت ویدئو مپینگ .

تعرفه و نحوه محاسبه قیمت ویدئو مپینگ

.
.
تعرفه و نحوه محاسبه قیمت ویدئو مپینگ
ابعاد متر مربع سطح نمایش؟
.
ارتفاع و عرض سطح نمایش ویدئو مپینگ
بررسی محل نصب سیستم پخش تصاویر ؟ (که نسبت به سطح نمایش مشخص می شود و در صورت نبود فضا و مکان مورد تملک مجموعه  تهیه مجوز ها و تهیه مکان نصب به عهده کارفرما خواهد بود)
فاصله ویدئو پروژکتور تا سطح نمایش.jpg
مدت زمان تیزر ؟
موضوع محتوای تصویری(تیزر)؟
((ارائه استری بورد مفوهمی از تک تک پلان های موردنظر))
نوع محتوای تیزر؟ (انیمیشن و یا ریل بودن تصویر در این بخش توضیح داده شود. اگر به صورت ترکیبی است نحوه ترکیب و مدت زمان تقریبی هر یک را شرح دهید. )
میزان نور محیط اجرای پروجکشن مپینگ ؟
در صورت نیاز به کاهش  نور محیط تا چه میزان می توان نور محیط را کاهش داد.
متریل سطح نمایش به صورت تفکیک شده؟ به طور مثال: ۵۰ متر شیشه- ۳۰۰ متر کامپوزیت-
رنگ سطح نمایش؟  (ترجیح ما رنگ سفید و توسی کم رنگ و یا کرم است)
در صورت نیاز به تغییر نمای سطح نمایش تا چه میزان انعطاف وجود دارد؟ به طور مثال اگر نما شیشه است می توان برچسب مورد نظر را نصب کرد؟ و یا در صورت نیاز به تغییر رنگ نما می توان از ابزاری برای پوشاندن رنگ اصلی استفاده کرد؟
استفاده از سیستم پخش صدا نسبت به محیط و شلوغی محل می بایست محاسبه شود؟

No comments:

Post a Comment